Beste Nixieklok liefhebber,

Na bijna 12,5 jaar stopt One4One Productions met haar bestaan en daarmee met de levering van de bekende Nixie QTC klokken van PV Electronics.
Degenen die mij kennen, denken nu vast 'dat gaat hij tóch niet echt doen' en dat klopt ook wel een beetje. Garantie en adviezen blijf ik geven, mijn mailadres info@nixieklok.nl en telefoonnummer blijven (voorlopig) dan ook gewoon bereikbaar.
De reden dat ik stop is omdat ik eind dit jaar bij mijn werkgever uit dienst ga en mijn focus wil leggen op 'high end' Nixieklokken, hiervoor hebben we NIX1ART B.V. opgericht. Er wordt op dit moment aan een serie klokken o.b.v. IN-18 en R|Z568M Nixie's gewerkt waarvan we in Q3 de resultaten hopen te laten zien. Via deze website zal er een verwijzing komen naar ons nieuwe onderkomen.

Voor nu een fijne zomer en graag tot in het najaar.

Hartelijke groet,

Jan Hendrik Kroese
info@nix1.art

Timeless?! NIX1ART!Dear Nixie Clock Enthusiast,

After almost 12.5 years, One4One Productions will cease to exist and with it the delivery of the well-known Nixie QTC clocks from PV Electronics.
Those who know me are probably thinking 'he's not really going to do that' and that's a bit true, I will continue to give warranty and advice, my email address info@nixieklok.nl and telephone number will remain available (for the time being).
The reason I stop is because I will leave my employer at the end of this year and want to focus on 'high end' Nixie clocks, for this we have NIX1ART B.V. established. We are currently working on a series of clocks based on IN-18 and R|Z568M Nixie's of which we hope to show the results in Q3. Via this website there will be a reference to our new accommodation.

Have a nice summer for now, and see you in the fall.

Best regards,

Jan Hendrik Kroese
info@nix1.art

Timeless?! NIX1ART!